Soi Cầu Bạch Thủ Đề Supper VIP MB,500.000 VNĐ

Chốt số đẹp tối nay ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ đề Kết quả Theo
22-11-19
21-11-1915Trúng253
20-11-1963Trượt296
19-11-1942Trúng271
18-11-1984Trúng264
17-11-1990Trượt287
16-11-1982Trúng253
15-11-1908Trúng270
14-11-1958Trúng274
13-11-1977Trượt262
12-11-1944Trúng271
11-11-1916Trúng299
10-11-1910Trúng296
09-11-1902Trúng294
08-11-1992Trúng253
07-11-1967Trượt264
06-11-1981Trúng256
05-11-1990Trúng296
04-11-1943Trúng295
03-11-1911Trúng253
02-11-1994Trúng286
01-11-1968Trúng273
31-10-1992Trượt274
30-10-1998Trúng278
29-10-1942Trúng296
28-10-1939Trúng292
27-10-1981Trượt265
26-10-1909Trúng267
25-10-1984Trúng296
24-10-1974Trúng270
23-10-1953Trúng291
22-10-1937Trúng253
21-10-1974Trúng252
20-10-1949Trúng261