Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
22-11-19
21-11-1968Trúng495
20-11-1954Trúng484
19-11-1940Trúng404
18-11-1942Trúng418
17-11-1975Trúng440
16-11-1949Trúng479
15-11-1950Trúng459
14-11-1909Trúng465
13-11-1968Trúng424
12-11-1962Trúng437
11-11-1920Trúng434
10-11-1930Trượt417
09-11-1977Trúng414
08-11-1930Trúng473
07-11-1995Trúng496
06-11-1915Trúng448
05-11-1976Trượt425
04-11-1987Trúng413
03-11-1944Trúng454
02-11-1986Trượt440
01-11-1952Trúng438
31-10-1951Trúng435
30-10-1949Trúng451
29-10-1969Trượt446
28-10-1961Trượt433
27-10-1949Trúng424
26-10-1976Trúng404
25-10-1921Trúng426
24-10-1904Trúng433
23-10-1951Trượt430
22-10-1922Trượt407
21-10-1927Trúng434
20-10-1950Trúng414