Soi Cầu Lô Xiên 3 Víp MB,500.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 3 Kết quả Theo
22-11-19
21-11-1915,12,76Trúng141
20-11-1993,98,05Trượt149
19-11-1942,40,80Trúng173
18-11-1931,79,72Trúng122
17-11-1993,13,24Trúng135
16-11-1979,84,00Trúng136
15-11-1987,69,83Trúng156
14-11-1913,25,01Trúng121
13-11-1988,23,11Trượt150
12-11-1947,48,74Trúng144
11-11-1955,19,35Trúng176
10-11-1902,70,55Trúng152
09-11-1998,83,44Trượt142
08-11-1989,51,44Trượt172
07-11-1995,96,36Trúng158
06-11-1901,61,50Trượt149
05-11-1990,10,59Trúng126
04-11-1977,99,90Trúng164
03-11-1984,04,93Trúng133
02-11-1942,97,52Trượt162
01-11-1983,45,78Trúng155
31-10-1958,01,85Trúng139
30-10-1968,71,45Trúng149
29-10-1963,96,55Trúng174
28-10-1918,16,54Trúng147
27-10-1972,06,02Trượt120
26-10-1970,11,87Trúng160
25-10-1907,21,79Trúng124
24-10-1914,57,90Trúng129
23-10-1974,37,02Trúng156
22-10-1904,78,49Trúng171
21-10-1988,89,30Trúng156
20-10-1974,31,19Trúng149