Soi Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,700.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :19-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
19-11-19
18-11-1984,64,60,14Trúng131
17-11-1949,22,54,15Trượt140
16-11-1985,82,49,83Trúng130
15-11-1947,58,85,64Trượt136
14-11-1901,65,91,13Trúng155
13-11-1979,39,27,31Trượt121
12-11-1934,92,94,40Trúng168
11-11-1919,20,14,32Trúng164
10-11-1993,58,33,08Trúng139
09-11-1974,00,72,93Trúng143
08-11-1965,51,72,95Trúng152
07-11-1983,41,98,79Trượt123
06-11-1984,42,43,47Trúng124
05-11-1963,32,93,03Trúng157
04-11-1915,80,90,48Trúng137
03-11-1924,77,90,35Trúng141
02-11-1959,67,10,25Trúng126
01-11-1971,23,83,14Trúng137
31-10-1993,43,80,63Trượt165
30-10-1956,63,71,99Trúng141
29-10-1967,14,56,43Trúng168
28-10-1917,31,54,27Trúng169
27-10-1923,98,33,97Trúng155
26-10-1959,76,19,68Trúng152
25-10-1922,80,79,45Trúng139
24-10-1955,35,64,88Trượt130
23-10-1960,34,85,02Trúng150
22-10-1949,29,34,21Trúng160
21-10-1925,20,89,34Trúng141
20-10-1917,75,74,60Trúng143
19-10-1967,28,42,81Trúng164
18-10-1944,48,98,97Trúng164
17-10-1931,97,22,04Trượt149