Soi Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,700.000 VNĐ

Chốt số Supper vip ngày :19-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
19-11-19 Bến Tre
Vũng Tàu
Bạc Liêu
18-11-19TP HCM: 285,755,
Đồng Tháp: 793,117,
Cà Mau: 221,368
Trúng 285 TP HCM,
Trúng 793 Đồng Tháp,
Trúng 221 Cà Mau
375
17-11-19Tiền Giang: 604,012,
Kiên Giang: 521,131,
Đà Lạt: 399,990
Trượt497
16-11-19TP HCM: 399,894,
Long An: 626,513,
Bình Phước: 663,203,
Hậu Giang: 287,916
Trúng 626 Long An,
Trúng 663 Bình Phước,
Trúng 287 Hậu Giang
412
15-11-19Vĩnh Long: 438,293,
Bình Dương: 378,202,
Trà Vinh: 180,581
Trúng 438 Vĩnh Long,
Trúng 378 Bình Dương,
Trúng 180 Trà Vinh
875
14-11-19Tây Ninh: 319,018,
An Giang: 771,982,
Bình Thuận: 756,734
Trúng 319 Tây Ninh,
Trúng 771 An Giang,
Trúng 756 Bình Thuận
459
13-11-19Đồng Nai: 496,399,
Cần Thơ: 669,398,
Sóc Trăng: 894,744
Trúng 496 Đồng Nai,
Trúng 894 Sóc Trăng
348
12-11-19Bến Tre: 856,097,
Vũng Tàu: 625,602,
Bạc Liêu: 888,410
Trúng 856 Bến Tre,
Trúng 625 Vũng Tàu,
Trúng 888 Bạc Liêu
383
11-11-19TP HCM: 200,221,
Đồng Tháp: 301,096,
Cà Mau: 278,592
Trúng 200 TP HCM,
Trúng 301 Đồng Tháp,
Trúng 278 Cà Mau
563
10-11-19Tiền Giang: 746,101,
Kiên Giang: 416,616,
Đà Lạt: 174,484
Trúng 746 Tiền Giang,
Trúng 416 Kiên Giang,
Trúng 174 Đà Lạt
459
09-11-19TP HCM: 578,020,
Long An: 708,327,
Bình Phước: 244,011,
Hậu Giang: 364,921
Trúng 578 TP HCM,
Trúng 708 Long An,
Trúng 244 Bình Phước
573
08-11-19Vĩnh Long: 992,251,
Bình Dương: 160,167,
Trà Vinh: 041,668
Trúng 160 Bình Dương367
07-11-19Tây Ninh: 018,145,
An Giang: 753,268,
Bình Thuận: 333,033
Trúng 018 Tây Ninh,
Trúng 333 Bình Thuận
765
06-11-19Đồng Nai: 129,395,
Cần Thơ: 399,228,
Sóc Trăng: 917,468
Trúng 129 Đồng Nai,
Trúng 399 Cần Thơ
677
05-11-19Bến Tre: 111,133,
Vũng Tàu: 224,695,
Bạc Liêu: 950,566
Trúng 111 Bến Tre,
Trúng 224 Vũng Tàu
531
04-11-19Cà Mau: 826,665,
TP HCM: 389,001,
Đồng Tháp: 671,388
Trúng 826 Cà Mau,
Trúng 389 TP HCM,
Trúng 671 Đồng Tháp
371
03-11-19Tiền Giang: 988,661,
Kiên Giang: 636,450,
Đà Lạt: 714,330
Trúng 988 Tiền Giang,
Trúng 636 Kiên Giang,
Trúng 714 Đà Lạt
517
02-11-19TP HCM: 036,109,
Long An: 942,271,
Bình Phước: 398,298,
Hậu Giang: 208,379
Trúng 036 TP HCM,
Trúng 942 Long An,
Trúng 398 Bình Phước,
Trúng 208 Hậu Giang
470
01-11-19Vĩnh Long: 780,570,
Bình Dương: 541,877,
Trà Vinh: 201,302
Trúng 780 Vĩnh Long,
Trúng 201 Trà Vinh
441
31-10-19Tây Ninh: 274,122,
An Giang: 644,518,
Bình Thuận: 043,754
Trúng 274 Tây Ninh,
Trúng 644 An Giang
670
30-10-19Đồng Nai: 925,426,
Cần Thơ: 173,035,
Sóc Trăng: 354,703
Trúng 925 Đồng Nai,
Trúng 173 Cần Thơ,
Trúng 354 Sóc Trăng
785
29-10-19Bến Tre: 744,578,
Vũng Tàu: 498,752,
Bạc Liêu: 453,218
Trúng 744 Bến Tre,
Trúng 498 Vũng Tàu,
Trúng 453 Bạc Liêu
429
28-10-19TP HCM: 488,737,
Đồng Tháp: 045,303,
Cà Mau: 466,312
Trúng 045 Đồng Tháp,
Trúng 466 Cà Mau
535
27-10-19Tiền Giang: 839,539,
Kiên Giang: 548,317,
Đà Lạt: 724,127
Trúng 839 Tiền Giang,
Trúng 548 Kiên Giang,
Trúng 724 Đà Lạt
395
26-10-19TP HCM: 429,711,
Long An: 624,769,
Bình Phước: 181,562,
Hậu Giang: 098,387
Trúng 429 TP HCM,
Trúng 624 Long An,
Trúng 181 Bình Phước,
Trúng 098 Hậu Giang
385
25-10-19Vĩnh Long: 798,381,
Bình Dương: 458,023,
Trà Vinh: 274,912
Trúng 798 Vĩnh Long,
Trúng 458 Bình Dương,
Trúng 274 Trà Vinh
636
24-10-19Tây Ninh: 082,736,
An Giang: 099,621,
Bình Thuận: 259,401
Trúng 082 Tây Ninh,
Trúng 099 An Giang,
Trúng 259 Bình Thuận
485
23-10-19Đồng Nai: 329,728,
Cần Thơ: 637,864,
Sóc Trăng: 596,386
Trúng 596 Sóc Trăng690
22-10-19Bến Tre: 095,659,
Vũng Tàu: 803,980,
Bạc Liêu: 705,424
Trúng 095 Bến Tre,
Trúng 803 Vũng Tàu,
Trúng 705 Bạc Liêu
721
21-10-19TP HCM: 574,714,
Đồng Tháp: 796,068,
Cà Mau: 610,592
Trúng 574 TP HCM,
Trúng 796 Đồng Tháp,
Trúng 610 Cà Mau
487
20-10-19Tiền Giang: 165,979,
Kiên Giang: 607,065,
Đà Lạt: 244,362
Trúng 607 Kiên Giang,
Trúng 244 Đà Lạt
758
19-10-19TP HCM: 931,367,
Long An: 785,855,
Bình Phước: 532,130,
Hậu Giang: 772,553
Trúng 785 Long An,
Trúng 532 Bình Phước,
Trúng 772 Hậu Giang
612