Soi Cầu Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP,300.000 VNĐ

Chốt số siêu víp ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
22-11-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
21-11-19Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 2 Bình Thuận,
Trúng đuôi 4 Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang
259
20-11-19Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đầu 5 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đầu 9 Sóc Trăng
214
19-11-19Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
254
18-11-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Cà Mau: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
267
17-11-19Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 Tiền Giang,
Trúng đầu 4 Kiên Giang,
Trúng đuôi 9 Đà Lạt
237
16-11-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Phước: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 2 TP HCM,
Trúng đầu 3 Long An,
Trúng đầu 8 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
228
15-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 9 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 0 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
279
14-11-19Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
259
13-11-19Đồng Nai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trúng đầu 2 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đầu 5 Sóc Trăng
246
12-11-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 8 Bến Tre,
Trúng đầu 0 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 6 Bạc Liêu
270
11-11-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng Giải Tám Cà Mau252
10-11-19Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đà Lạt: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng đầu 1 Tiền Giang,
Trúng đuôi 7 Kiên Giang,
Trúng đầu 1 Đà Lạt
238
09-11-19TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
246
08-11-19Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
256
07-11-19Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Tây Ninh,
Trúng Giải Tám An Giang
271
06-11-19Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đầu 1 Đồng Nai,
Trúng Giải Tám Cần Thơ,
Trúng đầu 6 Sóc Trăng
253
05-11-19Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng đuôi 3 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 0 Bạc Liêu
262
04-11-19TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp
236
03-11-19Tiền Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 6 Tiền Giang,
Trúng đầu 0 Kiên Giang,
Trúng đầu 7 Đà Lạt
230
02-11-19TP HCM: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 6 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng đầu 5 Bình Phước,
Trúng đầu 2 Hậu Giang
255
01-11-19Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Trà Vinh: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Vĩnh Long,
Trúng đuôi 5 Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
210
31-10-19Tây Ninh: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
An Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 4 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
247
30-10-19Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đầu 6 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
267
29-10-19Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Bạc Liêu: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
251
28-10-19TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Trúng đầu 5 TP HCM,
Trúng đầu 3 Đồng Tháp,
Trúng Giải Tám Cà Mau
263
27-10-19Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Đà Lạt: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Tiền Giang,
Trúng đầu 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 7 Đà Lạt
236
26-10-19TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 0 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
257
25-10-19Vĩnh Long: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 0 Bình Dương,
Trúng đuôi 9 Trà Vinh
224
24-10-19Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 8 An Giang,
Trúng đuôi 3 Bình Thuận
282
23-10-19Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 6 Đồng Nai,
Trúng đuôi 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 2 Sóc Trăng
251
22-10-19Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Vũng Tàu: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 9 Bến Tre,
Trúng đầu 6 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
226