Soi Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Soi cầu online chuẩn ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-11-19 Vĩnh Long
Bình Dương
Trà Vinh
21-11-19Tây Ninh: 923,
An Giang: 541,
Bình Thuận: 384
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
750
20-11-19Đồng Nai: 374,
Cần Thơ: 937,
Sóc Trăng: 499
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
526
19-11-19Bến Tre: 526,
Vũng Tàu: 382,
Bạc Liêu: 224
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
454
18-11-19TP HCM: 656,
Đồng Tháp: 793,
Cà Mau: 221
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
624
17-11-19Tiền Giang: 969,
Kiên Giang: 888,
Đà Lạt: 445
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang
508
16-11-19TP HCM: 043,
Long An: 626,
Bình Phước: 663,
Hậu Giang: 287
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
406
15-11-19Vĩnh Long: 438,
Bình Dương: 378,
Trà Vinh: 982
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
499
14-11-19Tây Ninh: 319,
An Giang: 771,
Bình Thuận: 756
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
664
13-11-19Đồng Nai: 866,
Cần Thơ: 367,
Sóc Trăng: 894
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
797
12-11-19Bến Tre: 856,
Vũng Tàu: 625,
Bạc Liêu: 888
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
695
11-11-19TP HCM: 200,
Đồng Tháp: 301,
Cà Mau: 278
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
554
10-11-19Tiền Giang: 746,
Kiên Giang: 416,
Đà Lạt: 174
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
622
09-11-19TP HCM: 578,
Long An: 708,
Bình Phước: 244,
Hậu Giang: 603
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
400
08-11-19Vĩnh Long: 202,
Bình Dương: 160,
Trà Vinh: 230
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
623
07-11-19Tây Ninh: 018,
An Giang: 018,
Bình Thuận: 333
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
394
06-11-19Đồng Nai: 129,
Cần Thơ: 399,
Sóc Trăng: 888
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
606
05-11-19Bến Tre: 111,
Vũng Tàu: 224,
Bạc Liêu: 449
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
748
04-11-19TP HCM: 389,
Đồng Tháp: 671,
Cà Mau: 826
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
775
03-11-19Tiền Giang: 988,
Kiên Giang: 636,
Đà Lạt: 714
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
607
02-11-19TP HCM: 036,
Long An: 581,
Bình Phước: 398,
Hậu Giang: 208
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
466
01-11-19Vĩnh Long: 780,
Bình Dương: 932,
Trà Vinh: 339
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương
567
31-10-19Tây Ninh: 274,
An Giang: 644,
Bình Thuận: 074
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
601
30-10-19Đồng Nai: 925,
Cần Thơ: 173,
Sóc Trăng: 354
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
839
29-10-19Bến Tre: 744,
Vũng Tàu: 498,
Bạc Liêu: 453
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
432
28-10-19TP HCM: 175,
Đồng Tháp: 045,
Cà Mau: 466
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
391
27-10-19Tiền Giang: 839,
Kiên Giang: 548,
Đà Lạt: 724
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
530
26-10-19TP HCM: 429,
Long An: 624,
Bình Phước: 181,
Hậu Giang: 076
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước
404
25-10-19Vĩnh Long: 798,
Bình Dương: 458,
Trà Vinh: 274
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
759
24-10-19Tây Ninh: 082,
An Giang: 099,
Bình Thuận: 259
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
842
23-10-19Đồng Nai: 742,
Cần Thơ: 610,
Sóc Trăng: 596
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
648
22-10-19Bến Tre: 095,
Vũng Tàu: 803,
Bạc Liêu: 705
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
797