Soi Cầu Bạch Thủ Lô Miền Trung Víp,300.000 VNĐ

dự đoán số đẹp nhất ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Bao Lô Kết quả Theo
22-11-19 Gia Lai
Ninh Thuận
21-11-19Bình Định: 80,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
340
20-11-19Đà Nẵng: 13,
Khánh Hòa: 42
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
338
19-11-19Đắc Lắc: 80,
Quảng Nam: 26
Trúng Quảng Nam388
18-11-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 71
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
375
17-11-19Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 88
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
354
16-11-19Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 53,
Đắc Nông: 44
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
366
15-11-19Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
367
14-11-19Bình Định: 73,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 61
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
344
13-11-19Đà Nẵng: 70,
Khánh Hòa: 30
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
365
12-11-19Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc361
11-11-19TT Huế: 74,
Phú Yên: 78
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
362
10-11-19Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 79
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
375
09-11-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 82
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
353
08-11-19Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 67
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
350
07-11-19Bình Định: 17,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 60
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
360
06-11-19Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 12
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
343
05-11-19Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 59
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
316
04-11-19TT Huế: 60,
Phú Yên: 00
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
348
03-11-19Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 05
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
376
02-11-19Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 72,
Đắc Nông: 71
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
323
01-11-19Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 57
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
363
31-10-19Bình Định: 88,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 51
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
344
30-10-19Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 76
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
354
29-10-19Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 92
Trúng Đắc Lắc359
28-10-19TT Huế: 26,
Phú Yên: 38
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
332
27-10-19Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 36
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
396
26-10-19Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 92
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
360
25-10-19Gia Lai: 75,
Ninh Thuận: 51
Trúng Gia Lai382
24-10-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 80
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
340
23-10-19Đà Nẵng: 90,
Khánh Hòa: 40
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
340
22-10-19Đắc Lắc: 12,
Quảng Nam: 95
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
376