Soi Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,700.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :19-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
19-11-19 Đắc Lắc
Quảng Nam
18-11-19TT Huế: 633,673,
Phú Yên: 149,666
Trúng 633 TT Huế,
Trúng 149 Phú Yên
451
17-11-19Kon Tum: 090,236,
Khánh Hòa: 487,743
Trúng 090 Kon Tum,
Trúng 487 Khánh Hòa
455
16-11-19Đà Nẵng: 513,689,
Quảng Ngãi: 467,235,
Đắc Nông: 858,216
Trúng 513 Đà Nẵng,
Trúng 467 Quảng Ngãi,
Trúng 858 Đắc Nông
807
15-11-19Gia Lai: 332,820,
Ninh Thuận: 568,940
Trúng 332 Gia Lai,
Trúng 568 Ninh Thuận
362
14-11-19Bình Định: 875,803,
Quảng Trị: 494,846,
Quảng Bình: 966,151
Trúng 875 Bình Định,
Trúng 494 Quảng Trị,
Trúng 966 Quảng Bình
612
13-11-19Đà Nẵng: 582,607,
Khánh Hòa: 710,290
Trúng 582 Đà Nẵng525
12-11-19Đắc Lắc: 693,536,
Quảng Nam: 365,518
Trúng 693 Đắc Lắc,
Trúng 365 Quảng Nam
762
11-11-19TT Huế: 161,892,
Phú Yên: 181,490
Trượt330
10-11-19Kon Tum: 347,328,
Khánh Hòa: 083,454
Trúng 347 Kon Tum,
Trúng 083 Khánh Hòa
626
09-11-19Đà Nẵng: 657,372,
Quảng Ngãi: 206,793,
Đắc Nông: 618,718
Trúng 657 Đà Nẵng,
Trúng 206 Quảng Ngãi
269
08-11-19Gia Lai: 909,259,
Ninh Thuận: 005,601
Trúng 909 Gia Lai,
Trúng 005 Ninh Thuận
414
07-11-19Bình Định: 255,196,
Quảng Trị: 980,780,
Quảng Bình: 660,398
Trúng 255 Bình Định,
Trúng 980 Quảng Trị,
Trúng 660 Quảng Bình
595
06-11-19Đà Nẵng: 132,687,
Khánh Hòa: 156,704
Trúng 132 Đà Nẵng,
Trúng 156 Khánh Hòa
661
05-11-19Đắc Lắc: 459,824,
Quảng Nam: 883,665
Trúng 459 Đắc Lắc,
Trúng 883 Quảng Nam
662
04-11-19TT Huế: 153,096,
Phú Yên: 722,395
Trúng 153 TT Huế,
Trúng 722 Phú Yên
509
03-11-19Kon Tum: 184,732,
Khánh Hòa: 602,239
Trúng 184 Kon Tum,
Trúng 602 Khánh Hòa
669
02-11-19Đà Nẵng: 376,299,
Quảng Ngãi: 443,093,
Đắc Nông: 632,681
Trúng 443 Quảng Ngãi,
Trúng 632 Đắc Nông
607
01-11-19Gia Lai: 361,970,
Ninh Thuận: 608,886
Trúng 361 Gia Lai,
Trúng 608 Ninh Thuận
567
31-10-19Bình Định: 026,358,
Quảng Trị: 746,670,
Quảng Bình: 049,270
Trúng 026 Bình Định,
Trúng 746 Quảng Trị,
Trúng 049 Quảng Bình
662
30-10-19Đà Nẵng: 136,734,
Khánh Hòa: 961,061
Trúng 136 Đà Nẵng,
Trúng 961 Khánh Hòa
515
29-10-19Đắc Lắc: 510,672,
Quảng Nam: 434,693
Trúng 510 Đắc Lắc,
Trúng 434 Quảng Nam
669
28-10-19TT Huế: 436,284,
Phú Yên: 502,676
Trúng 436 TT Huế,
Trúng 502 Phú Yên
671
27-10-19Kon Tum: 468,174,
Khánh Hòa: 497,331
Trúng 468 Kon Tum,
Trúng 497 Khánh Hòa
449
26-10-19Đà Nẵng: 710,158,
Quảng Ngãi: 033,523,
Đắc Nông: 755,763
Trúng 710 Đà Nẵng,
Trúng 033 Quảng Ngãi,
Trúng 755 Đắc Nông
867
25-10-19Gia Lai: 905,742,
Ninh Thuận: 340,885
Trúng 905 Gia Lai,
Trúng 340 Ninh Thuận
765
24-10-19Bình Định: 185,138,
Quảng Trị: 436,863,
Quảng Bình: 522,093
Trúng 185 Bình Định,
Trúng 436 Quảng Trị,
Trúng 522 Quảng Bình
444
23-10-19Đà Nẵng: 497,513,
Khánh Hòa: 935,235
Trúng 497 Đà Nẵng,
Trúng 935 Khánh Hòa
333
22-10-19Đắc Lắc: 529,798,
Quảng Nam: 605,758
Trúng 529 Đắc Lắc,
Trúng 605 Quảng Nam
453
21-10-19TT Huế: 431,000,
Phú Yên: 156,318
Trúng 431 TT Huế,
Trúng 156 Phú Yên
866
20-10-19Kon Tum: 912,596,
Khánh Hòa: 548,973
Trúng 548 Khánh Hòa875
19-10-19Đà Nẵng: 615,003,
Quảng Ngãi: 227,702,
Đắc Nông: 944,775
Trúng 615 Đà Nẵng,
Trúng 227 Quảng Ngãi
739