Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Thần tài xổ số ngày :19-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
19-11-19 Đắc Lắc
Quảng Nam
18-11-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đuôi 9 Phú Yên
204
17-11-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 0 Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
255
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
252
15-11-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận254
14-11-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Trúng đầu 7 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
271
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Đà Nẵng286
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 Quảng Nam274
11-11-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 TT Huế,
Trúng đầu 5 Phú Yên
236
10-11-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 4 Kon Tum,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
231
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
223
08-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
262
07-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 5 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị,
Trúng đuôi 0 Quảng Bình
212
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 6 Khánh Hòa
232
05-11-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
224
04-11-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng đuôi 2 Phú Yên
248
03-11-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đầu 0 Khánh Hòa236
02-11-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
258
01-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đầu 0 Ninh Thuận
261
31-10-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 9 Quảng Bình
238
30-10-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 6 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
239
29-10-19Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 4 Quảng Nam
219
28-10-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 TT Huế,
Trúng đầu 0 Phú Yên
270
27-10-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng đuôi 7 Khánh Hòa
205
26-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
252
25-10-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Trúng đầu 0 Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
250
24-10-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đuôi 6 Quảng Trị,
Trúng đầu 2 Quảng Bình
215
23-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa248
22-10-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trúng đầu 2 Đắc Lắc,
Trúng đầu 0 Quảng Nam
281
21-10-19TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 1 TT Huế,
Trúng đuôi 6 Phú Yên
247
20-10-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
225
19-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đầu 5 Đắc Nông
257