Soi Cầu Đầu đuôi giải tám Miền Trung Siêu VIP,300.000 VNĐ

Số chuẩn đánh là trúng ngày :19-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
19-11-19 Đắc Lắc
Quảng Nam
18-11-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
261
17-11-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đầu 6 Kon Tum,
Trúng đuôi 2 Khánh Hòa
231
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 0 Đà Nẵng,
Trúng đầu 5 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
249
15-11-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
256
14-11-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng đuôi 1 Quảng Trị,
Trúng Giải Tám Quảng Bình
241
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
227
12-11-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đắc Lắc,
Trúng Giải Tám Quảng Nam
259
11-11-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Phú Yên245
10-11-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 0 Kon Tum,
Trúng đầu 9 Khánh Hòa
266
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 2 Quảng Ngãi
252
08-11-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Gia Lai,
Trúng Giải Tám Ninh Thuận
227
07-11-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Quảng Bình260
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đà Nẵng,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
246
05-11-19Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 1 Quảng Nam
224
04-11-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 1 Phú Yên
240
03-11-19Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Kon Tum,
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
269
02-11-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
257
01-11-19Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 5 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
277
31-10-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 7 Bình Định,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
269
30-10-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Trúng Giải Tám Đà Nẵng236
29-10-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 3 Quảng Nam
262
28-10-19TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 3 TT Huế,
Trúng Giải Tám Phú Yên
256
27-10-19Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 8 Kon Tum,
Trúng Giải Tám Khánh Hòa
241
26-10-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 9 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 3 Đắc Nông
239
25-10-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng đầu 3 Ninh Thuận262
24-10-19Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Bình Định,
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
261
23-10-19Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trúng đầu 8 Khánh Hòa,
Trúng đuôi 1 Đà Nẵng
232
22-10-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trúng Giải Tám Đắc Lắc,
Trúng đầu 7 Quảng Nam
268
21-10-19TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám TT Huế,
Trúng đầu 8 Phú Yên
237
20-10-19Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 5 Kon Tum239
19-10-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 7 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 6 Đắc Nông
241