Soi Cầu Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

soi số chuẩn nhất ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
22-11-19 Gia Lai
Ninh Thuận
21-11-19Bình Định: 80,
Quảng Trị: 30,
Quảng Bình: 15
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
225
20-11-19Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 60
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
238
19-11-19Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 36
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
246
18-11-19TT Huế: 86,
Phú Yên: 49
Trúng Phú Yên251
17-11-19Kon Tum: 90,
Khánh Hòa: 87
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
273
16-11-19Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 58
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
263
15-11-19Gia Lai: 32,
Ninh Thuận: 68
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
208
14-11-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 66
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
270
13-11-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 70
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
234
12-11-19Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 65
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
272
11-11-19Phú Yên: 58,
TT Huế: 03
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
261
10-11-19Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 83
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
249
09-11-19Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 80
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
271
08-11-19Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 05
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
217
07-11-19Bình Định: 55,
Quảng Trị: 90,
Quảng Bình: 60
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
241
06-11-19Đà Nẵng: 32,
Khánh Hòa: 56
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
212
05-11-19Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 83
Trúng Quảng Nam251
04-11-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 22
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
277
03-11-19Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 02
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
02-11-19Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 32
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
256
01-11-19Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 08
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
291
31-10-19Bình Định: 26,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 49
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
233
30-10-19Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 61
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
250
29-10-19Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 34
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
276
28-10-19TT Huế: 36,
Phú Yên: 02
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
263
27-10-19Kon Tum: 68,
Khánh Hòa: 97
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
233
26-10-19Đà Nẵng: 10,
Quảng Ngãi: 33,
Đắc Nông: 55
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
261
25-10-19Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 40
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
298
24-10-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 94
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
242
23-10-19Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 35
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
222
22-10-19Đắc Lắc: 29,
Quảng Nam: 24
Trúng Đắc Lắc273