Soi Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn,400.000 VNĐ

Nạp tiền nhận số ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
22-11-19 Gia Lai
Ninh Thuận
21-11-19Bình Định: 100,
Quảng Trị: 771,
Quảng Bình: 436
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
335
20-11-19Đà Nẵng: 811,
Khánh Hòa: 722
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
345
19-11-19Đắc Lắc: 503,
Quảng Nam: 173
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
340
18-11-19TT Huế: 899,
Phú Yên: 922
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
331
17-11-19Kon Tum: 561,
Khánh Hòa: 488
Trúng Khánh Hòa394
16-11-19Đà Nẵng: 206,
Quảng Ngãi: 288,
Đắc Nông: 408
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
347
15-11-19Gia Lai: 603,
Ninh Thuận: 628
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
339
14-11-19Bình Định: 680,
Quảng Trị: 927,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
359
13-11-19Đà Nẵng: 420,
Khánh Hòa: 304
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
383
12-11-19Đắc Lắc: 085,
Quảng Nam: 512
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
335
11-11-19TT Huế: 725,
Phú Yên: 222
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
373
10-11-19Kon Tum: 652,
Khánh Hòa: 338
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
336
09-11-19Đà Nẵng: 467,
Quảng Ngãi: 519,
Đắc Nông: 290
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
335
08-11-19Gia Lai: 256,
Ninh Thuận: 916
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
382
07-11-19Bình Định: 669,
Quảng Trị: 537,
Quảng Bình: 882
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
350
06-11-19Đà Nẵng: 205,
Khánh Hòa: 103
Trúng Đà Nẵng331
05-11-19Đắc Lắc: 105,
Quảng Nam: 682
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
347
04-11-19TT Huế: 895,
Phú Yên: 656
Trúng TT Huế333
03-11-19Kon Tum: 697,
Khánh Hòa: 602
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
376
02-11-19Đà Nẵng: 684,
Quảng Ngãi: 407,
Đắc Nông: 417
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
329
01-11-19Gia Lai: 187,
Ninh Thuận: 020
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
341
31-10-19Bình Định: 785,
Quảng Trị: 983,
Quảng Bình: 581
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
350
30-10-19Đà Nẵng: 532,
Khánh Hòa: 842
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
355
29-10-19Đắc Lắc: 776,
Quảng Nam: 468
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
347
28-10-19TT Huế: 083,
Phú Yên: 905
Trúng TT Huế361
27-10-19Kon Tum: 377,
Khánh Hòa: 514
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
365
26-10-19Đà Nẵng: 008,
Quảng Ngãi: 429,
Đắc Nông: 654
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
369
25-10-19Gia Lai: 528,
Ninh Thuận: 194
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
356
24-10-19Bình Định: 920,
Quảng Trị: 388,
Quảng Bình: 225
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
318
23-10-19Đà Nẵng: 779,
Khánh Hòa: 500
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
344
22-10-19Đắc Lắc: 437,
Quảng Nam: 637
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
342