Soi Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :22-11-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
22-11-19 Gia Lai
Ninh Thuận
21-11-19Bình Định: 280,
Quảng Trị: 111,
Quảng Bình: 572
Trúng Bình Định477
20-11-19Đà Nẵng: 956,
Khánh Hòa: 660
Trúng Khánh Hòa583
19-11-19Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 636
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
329
18-11-19TT Huế: 633,
Phú Yên: 149
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
487
17-11-19Kon Tum: 090,
Khánh Hòa: 487
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
588
16-11-19Đà Nẵng: 513,
Quảng Ngãi: 467,
Đắc Nông: 858
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
394
15-11-19Gia Lai: 332,
Ninh Thuận: 568
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
327
14-11-19Bình Định: 875,
Quảng Trị: 494,
Quảng Bình: 966
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
667
13-11-19Đà Nẵng: 582,
Khánh Hòa: 470
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
587
12-11-19Đắc Lắc: 693,
Quảng Nam: 774
Trúng Đắc Lắc435
11-11-19TT Huế: 903,
Phú Yên: 558
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
607
10-11-19Kon Tum: 347,
Khánh Hòa: 083
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
489
09-11-19Đà Nẵng: 362,
Quảng Ngãi: 206,
Đắc Nông: 780
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
601
08-11-19Gia Lai: 948,
Ninh Thuận: 005
Trúng Ninh Thuận716
07-11-19Bình Định: 255,
Quảng Trị: 980,
Quảng Bình: 660
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
284
06-11-19Đà Nẵng: 132,
Khánh Hòa: 156
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
707
05-11-19Đắc Lắc: 459,
Quảng Nam: 883
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
563
04-11-19TT Huế: 153,
Phú Yên: 722
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
622
03-11-19Kon Tum: 184,
Khánh Hòa: 016
Trúng Kon Tum884
02-11-19Đà Nẵng: 316,
Quảng Ngãi: 443,
Đắc Nông: 632
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
533
01-11-19Gia Lai: 361,
Ninh Thuận: 608
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
780
31-10-19Bình Định: 026,
Quảng Trị: 999,
Quảng Bình: 049
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Bình
734
30-10-19Đà Nẵng: 136,
Khánh Hòa: 961
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
831
29-10-19Đắc Lắc: 510,
Quảng Nam: 434
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
639
28-10-19TT Huế: 436,
Phú Yên: 502
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
993
27-10-19Kon Tum: 468,
Khánh Hòa: 497
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
772
26-10-19Đà Nẵng: 605,
Quảng Ngãi: 033,
Đắc Nông: 755
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
585
25-10-19Gia Lai: 905,
Ninh Thuận: 340
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
498
24-10-19Bình Định: 185,
Quảng Trị: 436,
Quảng Bình: 522
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
683
23-10-19Đà Nẵng: 284,
Khánh Hòa: 935
Trúng Khánh Hòa430
22-10-19Đắc Lắc: 529,
Quảng Nam: 605
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
565