Soi Cầu Lô Xiên 4 Víp MB,700.000 VNĐ

Nhận Số bên dưới ngày :31-05-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
31-05-20
30-05-2002,71,12,65Trúng134
29-05-2018,73,63,76Trúng151
28-05-2092,63,89,13Trúng143
27-05-2084,30,68,48Trúng156
26-05-2050,87,29,25Trượt150
25-05-2047,17,24,11Trúng126
24-05-2015,57,48,82Trúng125
23-05-2084,58,01,02Trúng146
22-05-2066,82,93,25Trúng142
21-05-2036,07,82,22Trượt146
20-05-2041,98,51,65Trúng137
19-05-2010,04,79,97Trúng138
18-05-2084,68,42,96Trúng141
17-05-2054,30,64,80Trúng160
16-05-2028,75,71,51Trúng121
15-05-2053,66,54,10Trượt160
14-05-2071,12,45,75Trúng140
13-05-2036,52,18,80Trượt166
12-05-2089,75,44,15Trượt154
11-05-2066,45,11,71Trượt160
10-05-2022,16,59,09Trúng128
09-05-2022,75,98,70Trúng162
08-05-2000,10,88,34Trượt141
07-05-2071,79,82,56Trúng160
06-05-2074,25,41,53Trúng168
05-05-2061,50,93,26Trúng147
04-05-2092,09,21,11Trượt167
03-05-2071,55,90,42Trúng131
02-05-2028,14,94,70Trúng164
01-05-2002,71,41,51Trúng134
30-04-2097,75,08,74Trượt142
29-04-2062,52,51,39Trúng137
28-04-2029,91,06,40Trượt126