Soi Cầu Cặp Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,700.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :30-05-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Cặp Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
30-05-20 TP HCM
Long An
Bình Phước
Hậu Giang
29-05-20Vĩnh Long: 865,195,
Bình Dương: 629,851,
Trà Vinh: 316,821
Trúng 865 Vĩnh Long,
Trúng 629 Bình Dương,
Trúng 316 Trà Vinh
598
28-05-20Tây Ninh: 825,195,
An Giang: 701,340,
Bình Thuận: 284,545
Trúng 825 Tây Ninh,
Trúng 701 An Giang,
Trúng 284 Bình Thuận
764
27-05-20Đồng Nai: 214,420,
Cần Thơ: 166,502,
Sóc Trăng: 919,522
Trúng 166 Cần Thơ,
Trúng 919 Sóc Trăng
317
26-05-20Bến Tre: 127,021,
Vũng Tàu: 434,683,
Bạc Liêu: 408,167
Trúng 434 Vũng Tàu541
25-05-20TP HCM: 409,598,
Đồng Tháp: 985,536,
Cà Mau: 238,152
Trúng 985 Đồng Tháp,
Trúng 238 Cà Mau
659
24-05-20Tiền Giang: 571,166,
Kiên Giang: 886,113,
Đà Lạt: 790,566
Trúng 571 Tiền Giang,
Trúng 886 Kiên Giang,
Trúng 790 Đà Lạt
198
23-05-20TP HCM: 480,962,
Long An: 192,162,
Bình Phước: 812,145,
Hậu Giang: 838,726
Trúng 480 TP HCM,
Trúng 192 Long An,
Trúng 812 Bình Phước
787
22-05-20Vĩnh Long: 623,585,
Bình Dương: 720,229,
Trà Vinh: 899,251
Trúng 623 Vĩnh Long,
Trúng 720 Bình Dương,
Trúng 899 Trà Vinh
816
21-05-20Tây Ninh: 236,428,
An Giang: 221,412,
Bình Thuận: 737,678
Trúng 236 Tây Ninh,
Trúng 221 An Giang,
Trúng 737 Bình Thuận
776
20-05-20Đồng Nai: 666,195,
Cần Thơ: 452,328,
Sóc Trăng: 945,267
Trúng 666 Đồng Nai,
Trúng 452 Cần Thơ,
Trúng 945 Sóc Trăng
728
19-05-20Bến Tre: 902,360,
Vũng Tàu: 134,500,
Bạc Liêu: 623,762
Trúng 902 Bến Tre,
Trúng 134 Vũng Tàu,
Trúng 623 Bạc Liêu
545
18-05-20TP HCM: 672,942,
Đồng Tháp: 358,627,
Cà Mau: 737,393
Trúng 672 TP HCM612
17-05-20Tiền Giang: 229,069,
Kiên Giang: 054,982,
Đà Lạt: 736,920
Trúng 054 Kiên Giang,
Trúng 736 Đà Lạt
656
16-05-20TP HCM: 711,661,
Long An: 729,283,
Bình Phước: 818,794,
Hậu Giang: 668,323
Trúng 711 TP HCM,
Trúng 729 Long An,
Trúng 668 Hậu Giang
628
15-05-20Vĩnh Long: 611,825,
Bình Dương: 843,065,
Trà Vinh: 758,612
Trúng 611 Vĩnh Long,
Trúng 758 Trà Vinh
408
14-05-20Tây Ninh: 676,987,
An Giang: 426,870,
Bình Thuận: 732,266
Trúng 676 Tây Ninh,
Trúng 426 An Giang,
Trúng 732 Bình Thuận
619
13-05-20Đồng Nai: 896,134,
Cần Thơ: 552,235,
Sóc Trăng: 329,328
Trúng 896 Đồng Nai,
Trúng 552 Cần Thơ,
Trúng 329 Sóc Trăng
805
12-05-20Bến Tre: 711,280,
Vũng Tàu: 499,515,
Bạc Liêu: 097,052
Trúng 711 Bến Tre,
Trúng 499 Vũng Tàu,
Trúng 097 Bạc Liêu
777
11-05-20TP HCM: 370,359,
Đồng Tháp: 245,375,
Cà Mau: 212,266
Trúng 245 Đồng Tháp,
Trúng 212 Cà Mau
602
10-05-20Tiền Giang: 218,885,
Kiên Giang: 346,348,
Đà Lạt: 725,393
Trúng 218 Tiền Giang,
Trúng 346 Kiên Giang
504
09-05-20TP HCM: 667,311,
Long An: 671,323,
Bình Phước: 429,732,
Hậu Giang: 843,537
Trúng 667 TP HCM,
Trúng 671 Long An,
Trúng 429 Bình Phước,
Trúng 843 Hậu Giang
442
08-05-20Vĩnh Long: 207,829,
Bình Dương: 692,331,
Trà Vinh: 869,208
Trúng 207 Vĩnh Long,
Trúng 692 Bình Dương,
Trúng 869 Trà Vinh
500
07-05-20Tây Ninh: 057,903,
An Giang: 390,255,
Bình Thuận: 885,815
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
593
06-05-20Đồng Nai: 811,697,
Cần Thơ: 588,598,
Sóc Trăng: 619,954
Trúng 811 Đồng Nai,
Trúng 588 Cần Thơ,
Trúng 619 Sóc Trăng
540
05-05-20Bến Tre: 854,683,
Vũng Tàu: 898,919,
Bạc Liêu: 296,081
Trúng 854 Bến Tre,
Trúng 898 Vũng Tàu,
Trúng 296 Bạc Liêu
676
04-05-20TP HCM: 914,048,
Đồng Tháp: 857,051,
Cà Mau: 488,049
Trúng 914 TP HCM,
Trúng 857 Đồng Tháp
532
03-05-20Tiền Giang: 036,123,
Kiên Giang: 533,459,
Đà Lạt: 833,673
Trúng 036 Tiền Giang,
Trúng 533 Kiên Giang,
Trúng 833 Đà Lạt
351
02-05-20TP HCM: 620,839,
Long An: 272,659,
Bình Phước: 664,387,
Hậu Giang: 827,424
Trúng 272 Long An561
01-05-20Vĩnh Long: 078,916,
Bình Dương: 711,141,
Trà Vinh: 502,790
Trúng 078 Vĩnh Long,
Trúng 711 Bình Dương,
Trúng 502 Trà Vinh
858
30-04-20Tây Ninh: 308,011,
An Giang: 600,700,
Bình Thuận: 799,064
Trúng 308 Tây Ninh,
Trúng 600 An Giang,
Trúng 799 Bình Thuận
761
29-04-20Đồng Nai: 242,529,
Cần Thơ: 377,738,
Sóc Trăng: 118,749
Trúng 242 Đồng Nai,
Trúng 377 Cần Thơ,
Trúng 118 Sóc Trăng
640