Soi Cầu Đầu đuôi giải tám Miền Nam Siêu VIP,300.000 VNĐ

Nhận Ngay Số đẹp ngày :05-07-20




NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ




Ngày chốt Đầu Đuôi Giải Tám Kết quả Theo
05-07-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
04-07-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Trúng đầu 0 TP HCM,
Trúng đuôi 6 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
250
03-07-20Vĩnh Long: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 8 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
281
02-07-20Tây Ninh: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 0 An Giang,
Trúng đầu 5 Bình Thuận
239
01-07-20Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trúng đầu 8 Đồng Nai,
Trúng đầu 9 Cần Thơ,
Trúng đầu 8 Sóc Trăng
258
30-06-20Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Trúng Giải Tám Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đầu 9 Bạc Liêu
246
29-06-20TP HCM: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
251
28-06-20Tiền Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đầu 9 Kiên Giang
244
27-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 4 Long An,
Trúng Giải Tám Bình Phước,
Trúng đuôi 6 Hậu Giang
237
26-06-20Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Dương: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng đuôi 6 Trà Vinh
270
25-06-20Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Bình Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Tây Ninh,
Trúng đầu 2 An Giang,
Trúng đầu 1 Bình Thuận
233
24-06-20Đồng Nai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng đầu 4 Đồng Nai,
Trúng đuôi 2 Cần Thơ,
Trúng Giải Tám Sóc Trăng
250
23-06-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng đuôi 0 Vũng Tàu,
Trúng đuôi 7 Bạc Liêu
252
22-06-20TP HCM: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Trúng Giải Tám Đồng Tháp,
Trúng đầu 8 Cà Mau
259
21-06-20Tiền Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 5 Tiền Giang,
Trúng Giải Tám Kiên Giang,
Trúng đuôi 5 Đà Lạt
238
20-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng Giải Tám Long An,
Trúng đầu 4 Bình Phước,
Trúng Giải Tám Hậu Giang
228
19-06-20Vĩnh Long: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Giải Tám Vĩnh Long,
Trúng đầu 4 Bình Dương,
Trúng đuôi 4 Trà Vinh
275
18-06-20Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 6 Tây Ninh,
Trúng đuôi 0 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
286
17-06-20Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 8 Đồng Nai,
Trúng đuôi 1 Sóc Trăng
244
16-06-20Bến Tre: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 4 Bến Tre,
Trúng Giải Tám Vũng Tàu,
Trúng đuôi 5 Bạc Liêu
267
15-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 1 Đồng Tháp,
Trúng đầu 7 Cà Mau
255
14-06-20Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Trúng đuôi 3 Tiền Giang,
Trúng đầu 2 Kiên Giang,
Trúng đuôi 2 Đà Lạt
250
13-06-20TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Bình Phước: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 9 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Long An,
Trúng đầu 7 Bình Phước,
Trúng đuôi 1 Hậu Giang
263
12-06-20Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Bình Dương: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 4 Vĩnh Long,
Trúng đầu 2 Bình Dương,
Trúng đầu 9 Trà Vinh
251
11-06-20Tây Ninh: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Bình Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Tây Ninh,
Trúng đầu 6 An Giang,
Trúng đầu 6 Bình Thuận
243
10-06-20Đồng Nai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Cần Thơ: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng Giải Tám Đồng Nai,
Trúng đuôi 5 Cần Thơ,
Trúng đầu 7 Sóc Trăng
265
09-06-20Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bạc Liêu: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng đầu 0 Bến Tre,
Trúng đầu 3 Vũng Tàu,
Trúng Giải Tám Bạc Liêu
275
08-06-20TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Cà Mau: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đuôi 7 TP HCM,
Trúng đuôi 3 Đồng Tháp,
Trúng đuôi 7 Cà Mau
250
07-06-20Tiền Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Kiên Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Trúng Giải Tám Tiền Giang,
Trúng đuôi 3 Kiên Giang,
Trúng đuôi 5 Đà Lạt
240
06-06-20TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Trúng đầu 1 TP HCM,
Trúng đuôi 7 Bình Phước,
Trúng đuôi 8 Hậu Giang
222
05-06-20Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Vĩnh Long,
Trúng Giải Tám Bình Dương,
Trúng Giải Tám Trà Vinh
237
04-06-20Tây Ninh: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 7 An Giang,
Trúng Giải Tám Bình Thuận
248