Soi Cầu Xíu Chủ Miền Nam Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Đã chốt Số Chắc ăn ngày :05-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
05-07-20 Tiền Giang
Kiên Giang
Đà Lạt
04-07-20TP HCM: 802,
Long An: 736,
Bình Phước: 847,
Hậu Giang: 602
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
518
03-07-20Vĩnh Long: 742,
Bình Dương: 075,
Trà Vinh: 757
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Trà Vinh
564
02-07-20Tây Ninh: 914,
An Giang: 011,
Bình Thuận: 838
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
782
01-07-20Đồng Nai: 440,
Cần Thơ: 481,
Sóc Trăng: 874
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ
247
30-06-20Bến Tre: 304,
Vũng Tàu: 253,
Bạc Liêu: 483
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
402
29-06-20TP HCM: 635,
Đồng Tháp: 590,
Cà Mau: 388
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
771
28-06-20Tiền Giang: 226,
Kiên Giang: 007,
Đà Lạt: 285
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
661
27-06-20TP HCM: 065,
Long An: 528,
Bình Phước: 226,
Hậu Giang: 386
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
593
26-06-20Vĩnh Long: 031,
Bình Dương: 441,
Trà Vinh: 723
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
439
25-06-20Tây Ninh: 679,
An Giang: 277,
Bình Thuận: 594
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
416
24-06-20Đồng Nai: 491,
Cần Thơ: 535,
Sóc Trăng: 300
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
773
23-06-20Bến Tre: 888,
Vũng Tàu: 034,
Bạc Liêu: 277
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
691
22-06-20TP HCM: 742,
Đồng Tháp: 167,
Cà Mau: 598
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
589
21-06-20Kiên Giang: 787,
Đà Lạt: 663,
Tiền Giang: 212
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt,
Trúng Tiền Giang
675
20-06-20TP HCM: 167,
Long An: 848,
Bình Phước: 594,
Hậu Giang: 304
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
729
19-06-20Vĩnh Long: 817,
Bình Dương: 773,
Trà Vinh: 179
Trúng Trà Vinh679
18-06-20Tây Ninh: 440,
An Giang: 260,
Bình Thuận: 465
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
306
17-06-20Đồng Nai: 004,
Cần Thơ: 397,
Sóc Trăng: 294
Trúng Đồng Nai,
Trúng Cần Thơ,
Trúng Sóc Trăng
642
16-06-20Bến Tre: 752,
Vũng Tàu: 556,
Bạc Liêu: 991
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
353
15-06-20TP HCM: 521,
Đồng Tháp: 384,
Cà Mau: 634
Trúng Đồng Tháp,
Trúng Cà Mau
566
14-06-20Tiền Giang: 277,
Kiên Giang: 026,
Đà Lạt: 954
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
523
13-06-20TP HCM: 707,
Long An: 909,
Bình Phước: 473,
Hậu Giang: 047
Trúng TP HCM,
Trúng Long An,
Trúng Hậu Giang
764
12-06-20Vĩnh Long: 971,
Bình Dương: 236,
Trà Vinh: 517
Trúng Vĩnh Long,
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
604
11-06-20Tây Ninh: 088,
An Giang: 488,
Bình Thuận: 905
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
349
10-06-20Đồng Nai: 028,
Cần Thơ: 537,
Sóc Trăng: 534
Trúng Đồng Nai708
09-06-20Bến Tre: 200,
Vũng Tàu: 610,
Bạc Liêu: 409
Trúng Bến Tre,
Trúng Vũng Tàu,
Trúng Bạc Liêu
751
08-06-20TP HCM: 064,
Đồng Tháp: 148,
Cà Mau: 171
Trúng TP HCM,
Trúng Đồng Tháp
721
07-06-20Tiền Giang: 471,
Kiên Giang: 816,
Đà Lạt: 194
Trúng Tiền Giang,
Trúng Kiên Giang,
Trúng Đà Lạt
660
06-06-20TP HCM: 635,
Long An: 626,
Bình Phước: 044,
Hậu Giang: 455
Trúng TP HCM,
Trúng Bình Phước,
Trúng Hậu Giang
676
05-06-20Vĩnh Long: 433,
Bình Dương: 431,
Trà Vinh: 965
Trúng Bình Dương,
Trúng Trà Vinh
700
04-06-20Tây Ninh: 689,
An Giang: 572,
Bình Thuận: 334
Trúng Tây Ninh,
Trúng An Giang,
Trúng Bình Thuận
506