Soi Cầu Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip,300.000 VNĐ

Uy tín chính xác ngày :31-05-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đầu đuôi giải Đặc Biệt Kết quả Theo
31-05-20 Kon Tum
Khánh Hòa
30-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 8 Đà Nẵng,
Trúng đầu 7 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 7 Đắc Nông
230
29-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Trúng đầu 7 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
254
28-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Trúng đầu 5 Bình Định,
Trúng đầu 9 Quảng Trị,
Trúng đầu 1 Quảng Bình
243
27-05-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 3 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 5 Khánh Hòa
253
26-05-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng đuôi 2 Đắc Lắc,
Trúng Đặc Biệt Quảng Nam
220
25-05-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt TT Huế260
24-05-20Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 1 Kon Tum,
Trúng đầu 2 Khánh Hòa
289
23-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 1 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
251
22-05-20Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
262
21-05-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 9 Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
249
20-05-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đầu 3 Khánh Hòa
245
19-05-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 5 Quảng Nam
253
18-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt TT Huế,
Trúng đầu 3 Phú Yên
240
17-05-20Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng đầu 7 Khánh Hòa246
16-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 4 Đà Nẵng,
Trúng đầu 0 Quảng Ngãi,
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
244
15-05-20Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Gia Lai,
Trúng đuôi 3 Ninh Thuận
243
14-05-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng đầu 4 Quảng Trị,
Trúng đuôi 3 Quảng Bình
266
13-05-20Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Trúng đầu 5 Đà Nẵng,
Trúng đuôi 3 Khánh Hòa
251
12-05-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đuôi 3 Đắc Lắc,
Trúng đầu 6 Quảng Nam
262
11-05-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đầu 9 TT Huế,
Trúng đầu 9 Phú Yên
245
10-05-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
223
09-05-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 2 Đà Nẵng,
Trúng đầu 2 Quảng Ngãi,
Trúng đầu 9 Đắc Nông
255
08-05-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Gia Lai,
Trúng đuôi 4 Ninh Thuận
273
07-05-20Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 3 Bình Định,
Trúng đuôi 7 Quảng Trị
249
06-05-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng đuôi 9 Khánh Hòa
266
05-05-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 1 Đắc Lắc,
Trúng đuôi 3 Quảng Nam
271
04-05-20TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 3
Trúng đầu 6 TT Huế,
Trúng đuôi 3 Phú Yên
282
03-05-20Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Kon Tum,
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
232
02-05-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng,
Trúng Đặc Biệt Quảng Ngãi,
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
276
01-05-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 8
Trúng đầu 3 Gia Lai,
Trúng đuôi 8 Ninh Thuận
241
30-04-20Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Bình Định,
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
261