Soi Cầu Đề Đặc Biệt Miền Trung Víp,500.000 VNĐ

Nhận cầu đẹp nhất ngày :05-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Đề Kết quả Theo
05-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
04-07-20Đà Nẵng: 22,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 04
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
281
03-07-20Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 20
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
245
02-07-20Bình Định: 86,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 91
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
230
01-07-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 17
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
254
30-06-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 04
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
227
29-06-20TT Huế: 06,
Phú Yên: 68
Trúng TT Huế231
28-06-20Kon Tum: 58,
Khánh Hòa: 33
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
269
27-06-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
209
26-06-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 91
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
270
25-06-20Bình Định: 53,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 93
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
259
24-06-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 06
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
274
23-06-20Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 84
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
267
22-06-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 16
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
253
21-06-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 17
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
264
20-06-20Đà Nẵng: 14,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 44
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
285
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 48
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
223
18-06-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 53
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
238
17-06-20Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 47
Trúng Khánh Hòa257
16-06-20Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 48
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
212
15-06-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 69
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
246
14-06-20Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 19
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
224
13-06-20Đà Nẵng: 89,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 13
Trúng Đắc Nông242
12-06-20Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 53
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
266
11-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 86,
Quảng Bình: 74
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
234
10-06-20Đà Nẵng: 16,
Khánh Hòa: 40
Trúng Khánh Hòa256
09-06-20Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 53
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
242
08-06-20TT Huế: 92,
Phú Yên: 36
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
254
07-06-20Kon Tum: 38,
Khánh Hòa: 23
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
237
06-06-20Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 85
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
266
05-06-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 54
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
276
04-06-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 41,
Quảng Bình: 05
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
229