Soi Cầu Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn,400.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :05-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Lô ba số Kết quả Theo
05-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
04-07-20Đà Nẵng: 462,
Quảng Ngãi: 747,
Đắc Nông: 984
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
349
03-07-20Gia Lai: 952,
Ninh Thuận: 157
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
330
02-07-20Bình Định: 085,
Quảng Trị: 621,
Quảng Bình: 664
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
352
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 507
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
351
30-06-20Đắc Lắc: 915,
Quảng Nam: 473
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
379
29-06-20TT Huế: 976,
Phú Yên: 015
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
311
28-06-20Kon Tum: 817,
Khánh Hòa: 851
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
369
27-06-20Đà Nẵng: 207,
Quảng Ngãi: 065,
Đắc Nông: 529
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
345
26-06-20Gia Lai: 054,
Ninh Thuận: 044
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
346
25-06-20Bình Định: 279,
Quảng Trị: 771,
Quảng Bình: 387
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
348
24-06-20Đà Nẵng: 570,
Khánh Hòa: 776
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
387
23-06-20Quảng Nam: 641,
Đắc Lắc: 797
Trúng Quảng Nam,
Trúng Đắc Lắc
338
22-06-20TT Huế: 699,
Phú Yên: 635
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
343
21-06-20Kon Tum: 911,
Khánh Hòa: 531
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
364
20-06-20Đà Nẵng: 810,
Quảng Ngãi: 161,
Đắc Nông: 352
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
369
19-06-20Gia Lai: 063,
Ninh Thuận: 914
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
352
18-06-20Bình Định: 911,
Quảng Trị: 337,
Quảng Bình: 675
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
336
17-06-20Đà Nẵng: 598,
Khánh Hòa: 373
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
338
16-06-20Đắc Lắc: 574,
Quảng Nam: 446
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
356
15-06-20TT Huế: 659,
Phú Yên: 358
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
323
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 916
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
374
13-06-20Đà Nẵng: 699,
Quảng Ngãi: 294,
Đắc Nông: 095
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
346
12-06-20Gia Lai: 066,
Ninh Thuận: 357
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
330
11-06-20Bình Định: 156,
Quảng Trị: 380,
Quảng Bình: 887
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
349
10-06-20Đà Nẵng: 546,
Khánh Hòa: 936
Trúng Đà Nẵng346
09-06-20Đắc Lắc: 329,
Quảng Nam: 866
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
350
08-06-20TT Huế: 278,
Phú Yên: 793
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
339
07-06-20Kon Tum: 034,
Khánh Hòa: 033
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
393
06-06-20Đà Nẵng: 250,
Quảng Ngãi: 789,
Đắc Nông: 485
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi
330
05-06-20Gia Lai: 955,
Ninh Thuận: 218
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
325
04-06-20Bình Định: 814,
Quảng Trị: 594,
Quảng Bình: 017
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
379