Soi Cầu Xíu Chủ Miền Trung Supper VIP,1.000.000 VNĐ

Soi cầu siêu chuẩn 99% ngày :05-07-20
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Xíu Chủ VIP Kết quả Theo
05-07-20 Kon Tum
Khánh Hòa
04-07-20Đà Nẵng: 322,
Quảng Ngãi: 564,
Đắc Nông: 204
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
380
03-07-20Gia Lai: 071,
Ninh Thuận: 520
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
305
02-07-20Bình Định: 486,
Quảng Trị: 206,
Quảng Bình: 791
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
624
01-07-20Đà Nẵng: 328,
Khánh Hòa: 917
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
765
30-06-20Đắc Lắc: 350,
Quảng Nam: 504
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
756
29-06-20TT Huế: 406,
Phú Yên: 557
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
739
28-06-20Kon Tum: 158,
Khánh Hòa: 133
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
413
27-06-20Đà Nẵng: 043,
Quảng Ngãi: 032,
Đắc Nông: 300
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
467
26-06-20Gia Lai: 767,
Ninh Thuận: 891
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
521
25-06-20Bình Định: 653,
Quảng Trị: 050,
Quảng Bình: 044
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
421
24-06-20Đà Nẵng: 247,
Khánh Hòa: 606
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
370
23-06-20Đắc Lắc: 257,
Quảng Nam: 384
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
362
22-06-20TT Huế: 100,
Phú Yên: 016
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
780
21-06-20Kon Tum: 701,
Khánh Hòa: 817
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
582
20-06-20Đà Nẵng: 297,
Quảng Ngãi: 686,
Đắc Nông: 044
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
643
19-06-20Gia Lai: 806,
Ninh Thuận: 948
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
617
18-06-20Bình Định: 985,
Quảng Trị: 618,
Quảng Bình: 082
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị
565
17-06-20Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 547
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Khánh Hòa
473
16-06-20Đắc Lắc: 268,
Quảng Nam: 648
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
806
15-06-20Phú Yên: 469,
TT Huế: 413
Trúng Phú Yên,
Trúng TT Huế
468
14-06-20Kon Tum: 548,
Khánh Hòa: 619
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
518
13-06-20Đà Nẵng: 487,
Quảng Ngãi: 360,
Đắc Nông: 113
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
771
12-06-20Gia Lai: 582,
Ninh Thuận: 053
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
552
11-06-20Bình Định: 812,
Quảng Trị: 886,
Quảng Bình: 574
Trúng Bình Định,
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
858
10-06-20Đà Nẵng: 385,
Khánh Hòa: 591
Trúng Đà Nẵng209
09-06-20Đắc Lắc: 346,
Quảng Nam: 853
Trúng Đắc Lắc,
Trúng Quảng Nam
527
08-06-20TT Huế: 592,
Phú Yên: 136
Trúng TT Huế,
Trúng Phú Yên
615
07-06-20Kon Tum: 638,
Khánh Hòa: 523
Trúng Kon Tum,
Trúng Khánh Hòa
963
06-06-20Đà Nẵng: 745,
Quảng Ngãi: 488,
Đắc Nông: 685
Trúng Đà Nẵng,
Trúng Quảng Ngãi,
Trúng Đắc Nông
599
05-06-20Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 354
Trúng Gia Lai,
Trúng Ninh Thuận
657
04-06-20Bình Định: 290,
Quảng Trị: 741,
Quảng Bình: 205
Trúng Quảng Trị,
Trúng Quảng Bình
733